Schoolvisie

Schoolvisie


  • Onze school biedt ruimte om talenten te bundelen van kinderen, leerkrachten en externen om zo elkaar te ondersteunen, aan te vullen, te coachen. Elk kind mag op zijn eigen tempo groeien met vallen en opstaan en met gepaste zorg voor specifieke noden.


  • Wij verwachten een  actieve deelname van de ouders aan het leef- en leerproces van de kinderen in een open communicatie.


  • Ons schoolteam stelt welbevinden en betrokkenheid centraal. Daarbij zien we diversiteit als een kans om elkaar beter te leren kennen en waarderen.


  • Wij begeleiden onze kinderen tot relatiebekwame jongeren die  in staat zijn keuzes te maken om bij te dragen tot hun persoonlijk geluk en het geluk van anderen.

 

  • Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs waarbij we bouwen aan zelfstandigheid. In  een krachtige leeromgeving werken we doelgericht en gestructureerd. Daarvoor respecteren we duidelijke afspraken en regels. Zo bereiden wij onze kinderen voor op een zinvol functioneren in de samenleving.


  • Binnen onze leerinhouden voorzien wij plaats voor gezondheid,  veiligheid, cultuur, milieu en verkeer


  • Wij zijn een katholieke dialoogschool. De kinderen leren Jezus kennen die voor ons een bron van inspiratie is om te bouwen aan een liefdevolle samenleving.


  • Begrip en respect voor andere levensbeschouwingen vinden wij belangrijk.


  • Als school van de Broeders van Liefde voorzien we onderwijs van 2,5  tot 18 jaar.